Vyhlášení interní soutěže v rámci výzvy Operačního programu Jan Amos Komenský Mezisektorová spolupráce

Rektor Mendelovy univerzity v Brně vypisuje interní soutěž v rámci výzvy Operačního programu Jan Amos Komenský Mezisektorová spolupráce. Interní soutěž je určena pro pracovníky univerzity, kteří se zabývají tvůrčí činností. Cílem je podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou s důrazem na konkrétní společné výzkumné záměry, budoucí aplikovatelnost výsledků a budování dlouhodobého partnerství. Podmínkou pro předložení projektového návrhu je partnerství jednak s externím subjektem a jednak zapojení pracovišť z minimálně dvou fakult. 

Návrhy projektů je nutné doručit do kanceláře Projektového oddělení - elektronicky na e-mail projekty@mendelu.cz, a to nejpozději do 12. června 2023 do 10:00 hod. Podrobnější informace jsou uvedeny v pokynech k interní soutěži a v přihlášce. 

Vybrané vítězné návrhy projektů v této interní soutěži se zapojí za Mendelovu univerzitu v Brně do výzvy Operačního programu Jan Amos Komenský Mezisektorová spolupráce. 

Pokyny k interní soutěži

Přihláška k soutěži