Vyhlášení 2. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

12. 9. 2018 -

Technologická agentura České republiky vyhlásila 2. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu ZÉTA, kterými jsou:

  • zapojení studentek/studentů a mladých výzkumných pracovnic/pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi, zvýšení zájmu studentů a mladých výzkumných pracovníků o projekty s konkrétním praktickým dopadem a podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru

  • podpora vyrovnávání příležitostí mladých výzkumných pracovníků – žen a mužů - při řešení projektů aplikovaného výzkumu financovaných tímto programem.

     

    Soutěžní lhůta končí 25. 10. 2018.

 

Podrobnosti zde.

 

K vyhlášené soutěži pořádá OVaV seminář.

Termín: 25.9.2018, 10:00 hod.; Mendelova univerzita v Brně, zasedací místnosti AF, budova M - nejvyšší patro M 2.12.

Program semináře:

Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.: Charakteristika programu ZÉTA, oprávnění navrhovatelé, časový harmonogram soutěže na MENDELU, povinné výstupy projektů, rozpočet.

Úspěšní navrhovatelé projektů do programu Zéta – diseminace zkušeností s přípravou a řešením projektu

Přihláška zde.