Podklady pro návrhy projektů TA ČR Zéta zveřejněny

25. 9. 2018 -

Na webu Podpora projektových skupin byly zveřejněny podklady pro podávání projektů do veřejné soutěže TAČR Zéta.

K dispozici jsou mj. metodický list, předvyplněné přílohy, časový harmonogram soutěže na MENDELU, prezentace ze semináře konaného na MENDELU, vzory dokumentů.

 

Časový harmonogram soutěže TAČR Zéta na MENDELU:

Odesílání projektů přes datovou schránku na OVaV : 24.10.2018 do 10:00 hod.

Sběr projektů na fakultách dle informací od fakultních projektových manažerů