Technologická agentura ČR zveřejnila výsledky 4. veřejné soutěže v programu EPSILON

26. 9. 2018 -

Technologická agentura ČR zveřejnila výsledky 4. veřejné soutěže v programu EPSILON

Mendelova univerzita v Brně bude řešit 10 projektů z celkového počtu 16ti navrhovaných.

K podpoře jsou navrhovány následující projekty (navrhovatelé uvádíme bez titulů):

  • Využití teplotního monitorování v prognóze a ochraně proti padlí révy (ZF Pavloušek)
  • Chroust maďalový (Melolontha hippocastani Fabr.) – kritický faktor obnovy lesa (LDF Kula)
  • Systémy aplikace tekutých organických hnojiv jako prostředek ke zlepšení půdního prostředí, zvýšení využitelnosti živin rostlinami a jako prostředek k minimalizaci dopadů na životní prostředí (LDF Brtnický)
  • Nástroje a opatření pro minimalizaci poškozování kořenů školkařských výpěstků po výsadbě prasetem divokým (LDF Kamler)
  • Výzkum a vývoj technologií smart farming pro malé a střední zemědělské podniky (AF Neudert)
  • Využití odpadu produkovaného při výrobě bioplynu ke zlepšení půdních vlastností a zvýšení obsahu síry v rostlinách (AF Brtnický)
  • Snížení využívání zinku a antibiotik v chovech prasat pomocí inovačních fytoaditiv a jejich kombinací s dalšími přírodními látkami s antimikrobiálním účinkem (AF Horký)
  • Inovace postupů zakládání smíšených kultur vojtěšky seté za účelem zvýšení kvality půdy a výroby zdravotně bezpečné píce (AF Skládanka)
  • Vývoj klíčových technologií nové mobilní linky pro zpracování stonku olejného lnu (AF Novotný)
  • Zvýšení biodiverzity a podpora ekosystémových služeb v zemědělské krajině pomocí alternativních způsobů hospodaření na loukách a pastvinách (AF Jiroušek)

 

Úspěšnost 62,5%  jednoznačně potvrdila významnou roli MENDELU v oblasti aplikovaného výzkumu a silnou stránku ve vazbě právě na aplikační sféru.

 

Kompletní výsledky k dispozici zde.

 

Úspěšným navrhovatelům gratulujeme!