Výsledky 2. veřejné soutěže TAČR Ěta zveřejněny

29. 10. 2018 -

Technologická agentura České republiky vyhlásila výsledky 2. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

Mendelova univerzita uspěla v 30% navrhovaných projektů a mezi podpořené projekty, které budou řešeny od 1.1.2019 patří následující (navrhovatele uvádíme bez titulů):

  • Geodiverzita v rámci města: percepce, funkce, potenciál (LDF Bajer)
  • Podmínky pro harmonické skloubení cykloturistiky v lesním prostředí s potřebami ochrany přírody a rozvoje regionů (LDF Kamler)
  • Obnova výmladkového hospodaření: Cesta k diverzifikaci využití společenského, hospodářského a ekonomického potenciálu středoevropských lesů (LDF Šrámek)
  • Podpora turistického ruchu vcházením do krajinomalby a fotografie (LDF Šebesta)
  • Vizualizace územních vztahů - nástroj pro pochopení fungování krajiny (AF Varouchová)

Úspěšným navrhovatelům gratulujeme!

Podrobnosti zde.