TAČR Zéta – vyhlášení výsledků po 1. kole hodnocení

15. 11. 2018 -

Technologická agentura České republiky vyhlásila výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, vyhlášené dne 12. 9. 2018.

 

Po ukončení soutěžní lhůty (25. 10. 2018) Komise pro přijímání návrhů projektů vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

 

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 232 návrhů.

Všechny navrhované projektu z MENDELU postupují do dalšího kola hodnocení (věcné hodnocení). .

 

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže programu  ZÉTA k dispozici zde.