Informace pro řešitele TAČR – průběžné a závěrečné zprávy řešených projektů v r. 2018

14. 12. 2018 -

Vážení řešitelé projektů TAČR,  v systému ISTA (https://ista.tacr.cz/) byla zahájena možnost vkládání Průběžných a Závěrečných zpráv řešených projektů TAČR v r. 2018.

Po přihlášení vlastníka projektu klikněte na úkol „Příprava a podání zprávy“ v seznamu pracovních činností a vyplňte zprávu pro daný projekt. 

Pro Závěrečné zprávy je termín odevzdání 30 kalendářních dnů od ukončení řešení projektu. Pro Průběžné zprávy je termín odevzdání 30. ledna následujícího roku.

Předložením zprávy se rozumí odeslání zprávy v systému ISTA a zaslání Potvrzení elektronického podání zprávy do datové schránky TA ČR . Potvrzení podání si po odeslání Průběžné nebo Závěrečné zprávy vygenerujte v systému ISTA.

 

Organizace na MENDELU:

Průběžné zprávy (Potvrzení podání) budou posílány přes datovou schránku univerzity, z OVaV nejpozději  29.ledna 2019 v 10:00 hod.

Závěrečné zprávy (Potvrzení podání)po individuální domluvě.

Termíny odevzdání na součástech dle informací od fakultních projektových manažerů.